Twee maal Sint-Jan

Twee maal Sint-Jan

Aanvankelijk was de speculatieve vrijmetselarij uitsluitend christelijk.  De vrijmetselaars vieren nog altijd de heilige Sint Jan de Doper in de zomer en Sint Jan de Evangelist in de winter. Op [...]

Mijn innerlijke Loge

Mijn innerlijke Loge

Sinds 2014 wil ik de lezers van deze rubriek een algemeen geldend antwoord geven op hun vragen en  terechte nieuwsgierigheid. Deze keer is dat anders.  Het gaat om een vraag [...]

Een uitzonderlijke avond

Een uitzonderlijke avond

Op 28 november jongstleden herdacht de Reguliere Grootloge van België het 300 jaar bestaan van de van de moderne vrijmetselarij. Het gebeurde in de zaal Gran Eldorado van de U.G.C. [...]

De stilte

De stilte

Na de inwijding geeft de Achtbare Meester een nieuwe broeder het strikte bevel om gedurende zijn leerlingentijd de stilte te bewaren. Op het eerste gezicht lijkt deze opdracht eenvoudig. Toch, [...]

De taal van de vrijmetselaar (2)

Tweemaandelijkse kroniek Met deze rubriek willen we aantonen dat vrijmetselaars zich niet verstoppen achter woorden. Wat verstaat men onder de uitdrukking ‘In Forma’? Bij de vrijmetselarij betekent het dat men [...]

Wie kan vrijmetselaar worden?

Wie kan vrijmetselaar worden?

Een loge die al te intensief rekruteert gaat voorbij aan de principes en methode van de vrijmetselarij. En toch is een reguliere en traditionele vrijmetselaarsloge in hoofdzaak een inwijdingsgenootschap. . [...]

Vrijmetselaarsrituelen (deel 2)

Bij het vorige deel zagen we reeds dat men niets krijgt voor niets. Het leven in een maatschappij en met anderen heeft zijn prijs.  Iedereen weet zich uniek, door zijn [...]

Het geheim van de vrijmetselaars

Er bestaat een haast onuitroeibaar waanbeeld over de geheimen en complotten bij de vrijmetselarij. Daarbij wordt zelfs geroddeld over een joods-maçonnieke samenzwering om de maatschappij te destabiliseren en dat alles, [...]

Over de symbolen in de Vrijmetselarij.

Anders dan bij de exacte wetenschappen, waar men absolute waarden erkent, accepteert men bij de Vrijmetselarij ook inzichten die helemaal niet bewezen of aangetoond zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over [...]

Wat betekent ‘Reguliere Grootloge’ ?

We stellen graag onze traditionele obediëntie voor aan allen die nieuwsgierig zijn om haar te leren kennen. Voluit:  ‘Reguliere Grootloge van België’ (RGLB) Om te beginnen verduidelijken we de uitdrukking [...]

De taal van de vrijmetselaar (1)

Iets over inwijding. De auteur van deze rubriek wil aantonen dat de Vrijmetselaars zich niet achter de woorden verbergen. Wie ingewijd, of geïnitieerd wordt, staat aan het begin van een [...]