Ars Macionica

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. […]

Twee maal Sint-Jan

Aanvankelijk was de speculatieve vrijmetselarij uitsluitend christelijk.  De vrijmetselaars vieren nog altijd de heilige Sint Jan de Doper in de zomer en Sint Jan de Evangelist in de winter. Op die manier houden ze vast aan de oude tradities. De […]

Mijn innerlijke Loge

Sinds 2014 wil ik de lezers van deze rubriek een algemeen geldend antwoord geven op hun vragen en  terechte nieuwsgierigheid. Deze keer is dat anders.  Het gaat om een vraag die tegelijk simpel en complex is: hoe slaagt de vrijmetselarij […]

RGLB Loges

Ziehier de volledige lijst van de Loges van de RGLB, evenals hun geografische situering op de kaart van België. Loges Post codes Localiteit Astraea n° 0 1030 Bruxelles L’Union n° 1 1030 Bruxelles Chevalier Ramsay n° 4 1030 Bruxelles Les […]